Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Myndigheternas skrivregler (femte utökade upplagan) Ds 2001:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

OBS! Ersatt av Ds 2009:38 Myndigheternas skrivregler (sjunde utökade upplagan).

Genvägar

Den senaste upplagan (åttonde upplagan) av Myndigheternas skrivregler gavs ut 2014 av Språkrådet inom Institutet för språk och folkminnen. Den kan laddas ner som pdf eller beställas från Institutet för språk och folkminnens webbplats.