Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Barnafödandet i fokus - från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle Ds 2001:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Arbetsgruppen har utgått från tre överordnade värderingsgrunder i sitt arbete. Dessa är individens rätt att själv välja sitt livsförlopp, jämställdhet mellan män och kvinnor samt barnets rättigheter. Det skall vara möjligt för kvinnor och män att realisera egna planer på barn och familj. Vi menar att jämställhet mellan könen är grundläggande och en nyckel till förståelse av unga människors val av livsväg. Och till samhällets viktigaste uppgifter hör att se till alla barns skydd och rättigheter.
Laddar...