Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Hur står det till med hälso- och sjukvården och äldreomsorgen? - Vad säger brukarundersökningar och andra mått på kvaliteten Ds 2002:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den offentligfinansierade vården och omsorgen är en mycket omfattande verksamhet som kommer många människor till del och drar stora resurser. Det är därför av största vikt att dessa resurser används väl och ger ett från medborgarnas synpunkt tillfredställande resultat. På senare år har många kritiska synpunkter kommit fram i debatten, men vad tycker egentligen medborgarna? En genomgång av ett stort antal brukarundersökningar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg ger en delvis annan bild.
Laddar...