Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Vårt militära försvar - vilja och vägval Ds 2003:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Försvarspolitisk rapport från Försvarsberedningen, som redovisar en samlad bedömning, och drar slutsatser för svensk säkerhets- och försvarspolitik. Försvarsberedningen fokuserar i denna rapport på frågeställningar som rör det militära försvarets framtida utformning. Rapporten utgör ett led i ett samlat underlagsframtagande inför försvarsbeslutet hösten 2004.
Laddar...