Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Läkare i allmän tjänst Ds 2003:30

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningsuppdraget har inneburit att utreda begreppet läkare i allmän tjänst samt vilka befogenheter som tillkommer läkare som till följd av entreprenadavtal utför tjänster åt ett landsting utan att vara anställda av landstinget.