Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn) Ds 2004:54

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En interdepartemental arbetsgrupp inom Regeringskansliet har berett frågan om mottagandet av ensamkommande barn med syfte att förbättra mottagandet. I departementspromemorian behandlas och redovisas endast slutsatser och förslag rörande asylsökande ensamkommande barn. Arbetsgruppen föreslår att mottagandet förändras så att Migrationsverket har ett övergripande ansvar för barnens boende men att avtalskommuner huvudsakligen anordnar och ansvarar för boendet. Det reella mottagandet av asylsökande ensamkommande barn överförs därmed till de kommuner som tecknar avtal med Migrationsverket. Förslagna författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Laddar...