Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Försäkringsförmedling Ds 2004:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Försäkringsförmedling får bara utövas efter tillstånd och registrering. En försäkringsförmedlare ska uppfylla särskilda krav på kunskap och kompetens, ha god vandel samt omfattas av en ansvarsförsäkring. Det är några av förslagen i promemorian med förslag till en lag om försäkringsförmedling.