Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Legitimation och skyddad yrkestitel Ds 2004:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Jag får härmed redovisa resultatet av utredningen och bl.a. föreslå att yrkesgrupperna audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer ska omfattas av bestämmelserna om legitimation i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område samt att yrkesgrupperna optiker, kiropraktor och naprapat ska omfattas av bestämmelserna om skyddad yrkestitel i samma lag.
Laddar...