Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Byggentreprenadavdrag samt omvänd skattskyldighet (moms) Ds 2004:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Byggkommissionen (SOU 2002:115) lämnade flera olika förslag till förändringar av bygg- och anläggningsbranschen för att öka konkurrensen, minska kostnaderna och höja kvaliteten och kompetensen. Denna promemoria behandlar två av förslagen, nämligen förslaget om ett s.k. entreprenadavdragssystem och förslaget om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt. Promemorian föreslår att ett entreprenadavdragssystem införs för att förhindra användandet av svart arbetskraft i byggsektorn. Promemorian föreslår också att uppdragsgivaren ska vara skyldig att betala in moms, s.k. omvänd skattskyldighet, för att förhindra undandragandet av mervärdesskatt inom byggsektorn. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.