Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Godkännande och registrering av läkemedel m.m. Ds 2004:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att läkemedel i läkemedelslagen definieras på samma sätt som i direktiv 2004/27/EG och 2004/28/EG, vilket innebär att det med läkemedel avses varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att behandla eller förebygga sjukdom hos människor eller djur eller kan användas på eller administreras till människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller att ställa diagnos.