Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004:51

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Den 16 oktober 2003 beslutade konsumentministern om ett projekt med uppgift att ta fram ett förslag till en ny konsumentpolitisk strategi. Den här promemorians innehåll och förslag bygger på projektgruppens arbete.