Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Brott och brottsutredning i IT-miljö. Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll Ds 2005:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian behandlar frågan om Sveriges tillträde till och genomförande i svensk rätt av Europarådets konvention om brott i cyberrymden.