Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetstagarinflytande i europakooperativ Ds 2005:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En departementspromemoria som behandlar frågan om genomförande av Europeiska rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande.