Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Vållandebrotten i trafiken Ds 2006:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det ska införas två nya straffbestämmelser i lagen om straff för vissa trafikbrott; vållande till annans död vid fordonstrafik och vållande till kroppsskada eller sjukdom vid fordonstrafik. Förslagen läggs mot bakgrund av att det är motiverat att anlägga en skärpt syn på vållandebrott som skett i samband med rattfylleri och andra allvarliga trafikbrott. De särskilda brotten ska enligt förslaget ha ett högre minimistraff än de generella bestämmelserna i brottsbalken. Minimistraffet för vållande till annans död vid fordonstrafik, grovt brott, ska enligt förslaget vara ett års fängelse. Det ska, till skillnad från den generella bestämmelsen om vållande till annans död, inte finnas någon särskild straffskala för ringa brott. Minimistraffet för vållande till kroppsskada eller sjukdom vid fordonstrafik, grovt brott, ska vara sex månaders fängelse. Vid bedömningen av om brotten är grova ska särskilt beaktas om föraren i samband med brottet även har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller grovt rattfylleri.