Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden Ds 2006:9

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen tillsatte 2005 en arbetsgrupp med uppgift att se över lagstiftningen för kommunernas bostadsförsörjning och förutsättningarna för rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden. I departementspromemorian, Ds 2006:9 Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden, ger arbetsgruppen förslag till hur frågorna ska behandlas.
Laddar...