Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Könsfördelningen i bolagsstyrelser Ds 2006:11

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I departementspromemorian redovisas förslag till ändringar i aktiebolagslagen som säkerställer att minst en viss andel av styrelseledamöterna i ett publikt aktiebolag är av vardera könet. Lagstiftningen föreslås träda i kraft år 2008 med en övergångsperiod på två år för redan bildade bolag.
Laddar...