Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. Ds 2006:18

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria lämnas förslag till bestämmelser för att Sverige ska genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juli 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart.