Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund ID-nummer: Ds 2007:4

Ladda ner:

Sedan länge är arbetsmarknadssituationen betydligt sämre för personer med utländsk bakgrund än för personer med svensk bakgrund.I rapporten dras slutsatser om i vilken riktning integrationsinsatserna behöver förändras för att arbetsmarknadsläget ska kunna förbättras för personer med utländsk bakgrund.