Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Från sjukersättning till arbete Ds 2008:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian som sänds ut på remiss föreslås åtgärder som ska underlätta för personer med icke tidsbegränsad sjukersättning att komma tillbaka till arbete. Förslaget, särskilda regler med steglös avräkning, innebär till exempel att en person med sjukersättning kan tjäna 41 000 kronor per år utan att sjukersättningen minskas. Promemorian är framtagen av en arbetsgrupp på Socialdepartementet.