Remissammanställning - Ansvarskommitténs betänkande (SOU 2007:10) Ds 2008:17

Ladda ner:

Dokumentet är en sammanställning av de över 500 remissvar som har lämnats på Ansvarskommitténs slutbetänkande.