Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som syftar till att förtydliga att socialnämnden ska erbjuda stöd eller avlösning för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en person som har funktionsnedsättning. Vidare bedöms att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utarbeta vägledning till stöd för tillämpningen av lagstiftningen som rör socialtjänstens arbete med stöd till de personer som vårdar och stödjer närstående.
Laddar...