Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian Ds 2008:23 föreslås att Sverige ska tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av FN: s generalförsamling den 13 december 2006 och undertecknades av bl.a. Sverige när den öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Vidare föreslås att Sverige ska tillträda ett fakultativt (frivilligt) protokoll som ger den enskilde möjlighet att överklaga till en övervakningskommitté om hans eller hennes rättigheter anses kränkta. Den nya konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, men den skapar inte i sig några nya rättigheter utan har till syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. I promemorian görs en genomgång av konventionens 50 artiklar och hur den svenska lagstiftningen och övriga förhållanden i Sverige ställer sig till dessa. Slutsatsen är att mycket återstår att göra i det handikappolitiska arbetet, innan Sverige på alla punkter kan anses uppfylla de åtaganden och krav som konventionen innebär. Samtidigt görs bedömningen att det inte finns några hinder mot att godkänna konventionen och det fakultativa protokollet. Detta kan ske utan lagändringar, men godkännandena bör göras av riksdagen enligt 10 kap. 2 § regeringsformen, eftersom konventionen och protokollet är av större vikt. Departementspromemorian finns också inläst i DAISY-format och kan beställas från Fritzes på samma sätt som den tryckta upplagan. Ange ISBN-nummer 978-91-38-22970-5. Ordertelefon: 08-690 91 90 e-post: [email protected] www.fritzes.se
Laddar...