Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten - överväganden och förslag Ds 2008:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen lägger stor vikt vid att skapa ett tryggt samhälle för alla. En viktig del i detta arbete är att vidta kraftfulla åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten. Individer och grupper som medvetet och systematiskt väljer att ställa sig utanför rättsordningen och sprida otrygghet och rädsla bland allmänheten, måste räkna med att staten och det civila samhället slår tillbaka. Under hösten 2007 tog regeringen initiativ till en nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten. En styrgrupp under ledning av Justitiedepartementet bildades. Syftet med styrgruppen var att säkerställa att mobiliseringen mot den grova organiserade brottsligheten får ett brett och varaktigt genomslag. Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Beatrice Ask, beslutade den 20 december 2007 att ge sex experter i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som lägger grunden till en effektivare och mer uthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. I denna promemoria redovisas experternas överväganden och förslag. Uppdragen har genomförts av generaldirektören Anders Danielsson, länspolismästaren Eva Årestad Radner, rikskriminalchefen Therese Mattsson, chefsåklagaren Thomas Häggström, länspolismästaren Carin Götblad samt generaldirektören Gudrun Antemar.