Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Ds 2008:66

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria utkom i stencilupplaga den 27 juni 2007. Under sommaren 2008 har den tryckts i departementsserien, Ds, och publicerats på webbplatsen. ---------- I denna promemoria behandlas frågan om kommunernas möjligheter att anordna olika aktiviteter inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder på uppdrag av eller i samråd med Arbetsförmedlingen. Det lämnas också ett förslag om att införa en lag (2007:000) om kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ger kommuner en möjlighet att, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Laddar...