Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. Ds 2011:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemoria innehåller förslag om tydligare preskriptionsregler för försäkringsersättning samt ersättning enligt trafikskadelagen och patientskadelagen. Promemorian innehåller även förslag som innebär att försäkringsbolag måste undersöka om en försäkringstagare har avlidit och i så fall underrätta dödsboet eller andra förmånstagare.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...