Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Slopade Lundinregler m.m.

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag på vissa ändringar inom företagsbeskattningens område. De s.k. Lundinreglerna föreslås avskaffas. För att motverka risk för skatteplanering med anledning av avskaffandet föreslås att avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar bara medges om värdenedgången eller förlusten är verklig. Den generella regeln för lagerandelar motsvarar den som redan finns för kapitaltillgångar.

Några förslag berör beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag. Förslagen är följdändringar med anledning av reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2010.

I promemorian lämnas också några förslag på ändringar i reglerna om skalbolagsbeskattning.

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 2 januari 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...