Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt Ds 2011:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting ändras så att även samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha rätt till ersättning för viss mervärdesskatt på samma sätt som gäller för kommuner, landsting och kommunalförbund.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012, men tillämpas för ersättning från och med den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...