Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att lagen om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner och landsting ändras så att även samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha rätt till ersättning för viss mervärdesskatt. Detta innebär att samordningsförbunden kommer att ha rätt till ersättning under samma förutsättningar som kommuner, landsting och kommunalförbund.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012, men tillämpas på ersättning som avser tid fr.o.m. den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)