Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

En ny taltidningsverksamhet Ds 2012:12

Publicerad Uppdaterad

I Ds:en beskrivs det nya taltidningssystemet. Modellen utgår från en övergång till produktion med talsyntes och användning av internetdistribution för samtliga taltidningar. Ds:n innehåller också förslag på en ny förordning för att reglera taltidningsverksamheten.

Ladda ner:

Förordningen kommer att innehålla bestämmelser om hur stöd för utgivning av taltidningar ska lämnas till tidningsföretagen och om mottagarutrustning och särskilda internetabonnemang för att kunna läsa taltidningar.

Bakgrund

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen har i en rapport den 28 februari 2011 föreslagit en modell för den framtida taltidningsverksamheten (dnr Ku2011/0474/MFI). Modellen utgår från en övergång till produktion med talsyntes och användning av internetdistribution för samtliga taltidningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En ny taltidningsverksamhet

    I Ds:en beskrivs det nya taltidningssystemet. Modellen utgår från en övergång till produktion med talsyntes och användning av internetdistribution för samtliga taltidningar. Ds:n innehåller också förslag på en ny förordning för att reglera taltidningsverksamheten.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...