Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Vägval i en globaliserad värld Ds 2013:33

Publicerad Uppdaterad

I rapporten Vägval i en globaliserad värld redovisar Försvarsberedningen sin syn på utvecklingen och förändringarna i omvärlden samt dess konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Ladda ner:

Rapporten beskriver och analyserar flera geografiska regioner såväl som tematiska områden.

Tryckt version av rapporten kan köpas genom Fritzes Offentliga Publikationer.
Telefon: 08-598 191 90