Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Redovisningscentraler för taxi Ds 2013:66

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Chefen för Finansdepartementet, statsrådet Anders Borg, beslutade den 25 juli 2012 att ge kammarrättslagmannen Christer Sjödin i uppdrag att biträda departementet med att ta fram ett förslag till skärpta redovisningskrav för taxinäringen (Fi 2012:E).

Från och med den 1 september 2012 anställdes Niklas Dernebo för att arbeta som sekreterare inom ramen för uppdraget. Med denna promemoria är uppdraget slutfört.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)