Departementsserien och promemorior från Statsrådsberedningen

Gröna boken - Riktlinjer för författningsskrivning Ds 2014:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Gröna boken riktar sig i första hand till dem i Regeringskansliet som sysslar med författningsskrivning. Den kan dock vara av intresse även för dem vid förvaltningsmyndigheterna som har sådana arbetsuppgifter. Här finns riktlinjer för såväl författningsteknik som redaktionell och språklig utformning. Vissa sakliga frågor behandlas också. Riktlinjerna kompletteras med exempel.