Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid Ds 2014:20

Publicerad Uppdaterad

I den försvarspolitiska rapporten redovisar Försvarsberedningen sin syn på den framtida utvecklingen av Sveriges försvar.

Ladda ner:

Försvarsberedningen anser att den enskilt viktigaste uppgiften i den kommande försvarsinriktningsperioden efter 2015 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade operativa förmågan i Försvarsmakten. Det är det övergripande syftet med samtliga förslag som presenteras i den försvarspolitiska rapporten.

Tryckt version av rapporten kan köpas genom Fritzes Offentliga Publikationer. Telefon: 08-598 191 90