Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Höjd inkomstrelaterad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen Diarienummer: A2014/3522/A

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria beskriver ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring och innehåller lagförslag. Förslagen kommer att ingå i budgetpropositionen för 2015 och föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.