Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Slopad skattereduktion för gåvor

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet och det därmed sammanhängande förfarandet med godkännande av gåvomottagare ska slopas den 1 januari 2016. Eventuell betald årsavgift för godkänd gåvomottagare som avser år 2016 ska betalas tillbaka till den som har betalat avgiften.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition