Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Slopad skattereduktion för gåvor

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet och det därmed sammanhängande förfarandet med godkännande av gåvomottagare ska slopas vid utgången av 2015. Eventuell betald årsavgift för godkänd gåvomottagare som avser tid efter 2015 ska betalas tillbaka. Förslaget föranleder ändringar i inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt upphävande av lagen om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition