Rättsliga dokument, Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Diarienummer: U2015/1807/F

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorians förslag

Lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, som gäller till och med den 31 december 2015, ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2017.