Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Promemoria Regelförenkling för sjöfarten

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har låtit en utredare komma med förslag på förenklingar för sjöfarten. Förslagen berör såväl stora som små rederier och företag samt fritidsbåtsägare.

Ladda ner:

I utredningen föreslås att fartygsregistret utökas med en ny så kallad bareboatcharter-del. I den kan utländska fartyg som har hyrts ut i huvudsak obemannade tillfälligt registreras under svensk flagg. Syftet är att underlätta rederiernas affärsverksamhet när de behöver hyra in ett fartyg under en begränsad tid. Dessutom föreslås att definitionen av skepp ändras så att fartyg med en skrovlängd över 24 meter ska anses vara skepp. För båtar med skrovlängd mellan 15 och 24 meter föreslås krav på obligatorisk registrering i registrets båtdel oavsett om de används yrkesmässigt eller för fritidsändamål. Förändringen görs bl.a. för att förenkla registrerings- och kreditgivningsfrågor för mindre skepp.

Promemorian* är framtagen av docent Johan Schelin, Stockholms universitet och har skickats på remiss.

* Promemorian är reviderad jämfört med tidigare publicerad version. För frågor kontakta Christina Bergstrom 

Laddar...