En samlad torvprövning ID-nummer: Ds 2015:54

Ladda ner:

Torv används som bränsle (energitorv) men också för andra ändamål som odlingstorv, t.ex. jordförbättringsmedel och stallströ. I denna promemoria föreslås att energitorvtäkter ska regleras på samma sätt som odlingstorvtäkter, i miljöbalken. Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter och förordningen (1985:626) om vissa torvfyndigheter föreslås därför upphävas. Dessutom föreslås att vissa ändringar görs i miljöbalken och i förordningar under miljöbalken.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Remiss av departementspromemoria

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En samlad torvprövning

    Regeringen föreslår att torv som används som bränsle ska regleras på samma sätt som torv som används i annat syfte, det vill säga i miljöbalken.