Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att Kemikalieskatteutredningens tidigare remitterade betänkande med förslag om skatt på viss elektronik ska kompletteras med en metod för att avgöra om ämnen är additivt eller reaktivt tillsatta. Metoden bedöms förenkla förfarandet både för de skattskyldiga och för beskattningsmyndigheten.

Förslaget kommer att ingå i de förslag om kemikalieskatter som kommer att läggas i budgetpropositionen för 2017 och beräknas träda i kraft den 1 juli 2017.