Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det ska införas en skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror i bostaden. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering och granskning av Lagrådet. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2017, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition