Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Diarienummer: Fi2016/01195/S1

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen den 27 april 2016.

.