Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik Ds 2016:9

Publicerad

I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, lämnas förslag till en ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik. Den nya lagen utgår i allt väsentligt från den nuvarande regleringen i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Ladda ner:

Den nya lagen och förordningen och den föreslagna lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik

    I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, lämnas förslag till en ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik. Den nya lagen utgår i allt väsentligt från den nuvarande regleringen i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...