Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning Ds 2017:13

Publicerad

Ladda ner:

Utredningsuppdraget gäller den begränsade frågan hur skadestånd ska bestämmas vid brister i finansiell rådgivning till konsumenter, något som för närvarande regleras i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (LFR). Promemorian utgår från att skadeståndsansvaret liksom nu ska förutsätta styrkt uppsåt eller oaktsamhet.