Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och direktåtkomst för Försäkringskassan

Publicerad

Promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har dels utarbetat ett förslag om en höjning av underhållsstödet med 150 kronor för barn som är 11–14 år och med 350 kronor per månad till barn som är 15 år eller äldre, dels tagit fram förslag på direktåtkomst till Skatteverkets beskattningsdatabas i ärenden om betalningsskyldighet för underhållsstöd.

Ladda ner:

Barns behov varierar i olika åldrar. Det finns därför enligt arbetsgruppen skäl att differentiera storleken på underhållsstödets belopp uppdelat på tre åldersgrupper (0–10 år, 11–14 år respektive 15 år och äldre), för att bättre svara mot de kostnader som finns för att tillgodose barns varierande behov.

Förslag att höja underhållsstöd

Förslaget om en höjning av underhållsstödet med 350 kronor per månad till barn som är 15 år eller äldre föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och tillämpas på underhållsstöd och betalningsskyldighet för tid från och med september 2018. Förslaget om en höjning av underhållsstödet med 150 kronor per månad till barn som är 11–14 år föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på underhållsstöd och betalningsskyldighet för tid från och med februari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och direktåtkomst för Försäkringskassan

    Promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har dels utarbetat ett förslag om en höjning av underhållsstödet med 150 kronor för barn som är 11–14 år och med 350 kronor per månad till barn som är 15 år eller äldre, dels tagit fram förslag på direktåtkomst till Skatteverkets beskattningsdatabas i ärenden om betalningsskyldighet för underhållsstöd.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet

    Regeringen föreslår att underhållsstödet höjs med 150 kronor per månad för barn som är 11–14 år och med 350 kronor per månad för barn som har fyllt 15 år. Till och med den månad då barnet fyller 11 år blir underhållsstödet 1 573 kronor i månaden. Från månaden efter det att barnet har fyllt 11 blir underhållsstödet 1 723 kronor i månaden. Från månaden efter det att barnet har fyllt 15 blir underhållsstödet 2 073 kronor i månaden.