Remiss från Socialdepartementet

Remiss av promemoria om nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och direktåtkomst för Försäkringskassan Diarienummer: S2017/06379/FST

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Promemoria Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och direktåtkomst för Försäkringskassan.

Ladda ner:

Sista dag att svara är den 3 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.