Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

Publicerad

I denna promemoria lämnas förslag till en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Ladda ner:

Den nya lagen ska avse dels vård och behandling i samband med
könsdysfori, dels vård och behandling i samband med medfödda
avvikelser i könsutvecklingen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition