Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

Publicerad

I denna promemoria lämnas förslag till en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Ladda ner:

Den nya lagen ska avse dels vård och behandling i samband med
könsdysfori, dels vård och behandling i samband med medfödda
avvikelser i könsutvecklingen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (3 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

  • Förbättrade möjligheter att ändra kön

    I lagrådsremissen föreslås att två nya lagar – lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – ska ersätta lagen (1972:119) om fastställande av köns-tillhörighet i vissa fall. Även följdändringar i andra lagar föreslås. Förslagen innebär att processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska ingrepp i köns-organen.

  • Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

    Regeringen föreslår att två nya lagar, lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen, ska ersätta lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Även följdändringar i andra lagar föreslås.

Proposition