Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Kompletterande bestämmelser till förslagen om utökade miljözoner

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) som innebär att vissa fordon, trots föreslagna bestämmelser om miljözon, får föras i en miljözon. De fordon som avses är fordon som tillhör eller brukas av Totalförsvarets forskningsinstitut, fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och fordon som anpassats eller anskaffats med bilstöd.

Ladda ner:

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Laddar...