Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Klimatdeklarationer för resor

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till en ny lag och en ny förordning om klimatdeklarationer. Syftet med förslaget är att minska klimatpåverkan av resor genom att synliggöra deras påverkan på klimatet.

Ladda ner:

Transportörer ska därför i samband med försäljning av och erbjudanden om en resa lämna en klimatdeklaration. En resenär kan därmed göra ett mer informerat val från ett klimatperspektiv.

Inledningsvis kommer kravet på klimatdeklarationer endast att gälla resor med flyg.

Den nya lagen och förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Klimatdeklarationer för resor

    I promemorian lämnas förslag till en ny lag och en ny förordning om klimatdeklarationer. Syftet med förslaget är att minska klimatpåverkan av resor genom att synliggöra deras påverkan på klimatet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...