Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Ålderskrav vid framförande av vattenskoter N2018/03981/MRT

Publicerad

I denna promemoria föreslås att det ska införas ett förbud mot att framföra vattenskoter för personer som inte har fyllt 15 år. Bakgrunden till förslaget är Riksdagens två tillkännagivanden om krav på förarbevis och åldersgräns. Avsikten med förslaget är att ta hand om riksdagens tillkännagivanden i bet. 2004/05:TU7, punkt 11, rskr. 2004/05:178 och bet. 2014/15: TU11, punkt 10, rskr. 2014/15:194. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ålderskrav vid framförande av vattenskoter

    I denna promemoria föreslås att det ska införas ett förbud mot att framföra vattenskoter för personer som inte har fyllt 15 år. Bakgrunden till förslaget är Riksdagens två tillkännagivanden om krav på förarbevis och åldersgräns. Avsikten med förslaget är att ta hand om riksdagens tillkännagivanden i bet. 2004/05:TU7, punkt 11, rskr. 2004/05:178 och bet. 2014/15: TU11, punkt 10, rskr. 2014/15:194. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition